Kurumsal Yapılandırma
Yüksek borçluluk oranına sahip şirketlerin borç ve alacaklarının yargı sürecine intikale etmiş veya etmemiş yapılandırılmasında ve varlık satışlarında, alacaklı veya borçlu taraflara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Konusunda uzman ekibimiz borçlu şirketin uzun vadede değer kazanarak yeniden konumlandırılmasında destek olmaktadır. Bir çok bileşene sahip karmaşık sorunların pazarlık ve çözümünde gerekli olan beceri, yaratıcılık ve deneyime sahibiz.

Bu alandaki tecrübemiz ve global bağlantılarımız ile seçenekleri oluşturup değerlendirerek şirketlere ve kefillere sermaye piyasasındaki gerçekçi çözüm alternatiflerini sunmaktayız.